Missie
Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk en alzo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. Bovendien zetten we hard in op integratie, solidariteit en emancipatie. 

Waarden
Wij verwachten van onze medewerkers dat zij respect tonen voor collega‚Äôs, klanten en leveranciers, ongeacht hun afkomst, geslacht, nationaliteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of eventuele beperking. We stimuleren zin voor verantwoordelijkheid, moedigen iedereen aan om zijn/haar passie of talent te ontplooien en hechten veel belang aan persoonlijke groei. Vanuit de focus op duurzaamheid kiezen we voor activiteiten die op lange termijn een waarde toevoegen op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Bekijk het filmpje van 1 minuut over ons hier!