Missie
Groot Eiland biedt talentvolle Brusselaars die ver van de arbeidsmarkt staan de kans om hun competenties en creativiteit te ontplooien. Via opleiding, werkervaring en jobcoaching in uiteenlopende sectoren zoals schrijnwerkerij, verkoop, horeca en stadslandbouw, begeleiden we hen op weg naar een baan.  Personen die om uiteenlopende redenen niet meer terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit vinden hier een veilige en stressvrije omgeving in de arbeidszorg. 
Duurzaamheid, sociaal ondernemen en een economisch realistisch business model gaan hand in hand bij alles wat we doen.

Waarden
Respect voor iedereen
Bij Groot Eiland staat respect centraal. Respect voor collega’s, bezoekers en leveranciers, ongeacht hun afkomst, geslacht, nationaliteit, geloof, seksuele geaardheid of eventuele beperking. 
We werken samen aan een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Waardig werk
Waardig werk is een mensenrecht. Groot Eiland wil een aangename, open werkplek zijn waarin iedereen zich persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen.

Versterk je skills
Via opleidingen, werkervaring, arbeidszorg en coaching oefenen onze medewerkers hun vaardigheden. Zo zullen ze steeds sterker staan in de organisatie én de samenleving.

Tous ensemble!
We vragen dat elke medewerker zich 100 procent inzet en verantwoordelijkheid neemt. Groot Eiland is een groot verhaal dat we allemaal samen schrijven.

Duurzaam denken, duurzaam doen
Sociaal ondernemen en een realistisch zakenmodel gaan hier hand in hand met een focus op duurzaamheid.
Bij Groot Eiland kiezen we altijd voor activiteiten met een ecologische, economische en sociale meerwaarde op lange termijn.
Duurzaamheid betekent bij ons ook: een inclusieve organisatie die ruimte biedt voor menselijke ontwikkeling.


Bekijk het filmpje van 1 minuut over ons hier!
Onze statuten 2020
Onze statuten 2021