Missie
Groot Eiland bestrijdt armoede door zoveel mogelijk Brusselaars die moeilijk werk vinden te ondersteunen in hun zoektocht naar een job. Wij realiseren dit door werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching te organiseren. En dat allemaal in heel uiteenlopende sectoren: van schrijnwerkerij over horeca tot stadslandbouw. Duurzaamheid, sociaal ondernemen en een economisch realistisch business model gaan hand in hand bij alles wat we doen.

Waarden
Wij verwachten van onze medewerkers dat zij respect tonen voor collega‚Äôs, klanten en leveranciers, ongeacht hun afkomst, geslacht, nationaliteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of eventuele beperking. We stimuleren zin voor verantwoordelijkheid, moedigen iedereen aan om zijn/haar passie of talent te ontplooien en hechten veel belang aan persoonlijke groei. Vanuit de focus op duurzaamheid kiezen we voor activiteiten die op lange termijn een waarde toevoegen op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Bekijk het filmpje van 1 minuut over ons hier!
Onze statuten 2020
Onze statuten 2021